Ανακοινώσεις 2021 ASEP: Άφιξη και υποβολή

Ανακοινώσεις ASEP 2021: Πολλές ανακοινώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για απασχόληση στο δημόσιο τομέα μέσω του ASEP. Συνέχισε να διαβάζεις xristika.gr Ολα Ειδοποιήσεις Αυτό “τρέχει”.

Ακολουθεί μια λεπτομερής λίστα με “συνεχιζόμενες” θέσεις εργασίας σε δήμους και οργανισμούς:

Ανακοινώσεις ASEP 2021: ΔΕΔΔΗΕ

Διευθυντής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας S.A.E. Το Τμήμα Εγκαταστάσεων Ιδιωτικού Δικτύου ανακοινώνει την απασχόληση 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο ιδιωτικό δίκαιο, για περίοδο 8 μηνών. Οι αιτήσεις κλείνουν τη Δευτέρα 17/05/2021.

Ανακοινώσεις ASEP 2021: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε την απασχόληση 301 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου βάσει του ιδιωτικού δικαίου, για περίοδο 8 μηνών. Περίοδος αίτησης: 05/23/2021 – 01/06/2021

Ανακοινώσεις ASEP 2021: Υπουργείο Οικονομικών

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πρόσληψη 115 ατόμων στις μονάδες μέλους του Υπουργείου Οικονομικών. Περίοδος εφαρμογής: 06/15/2021 έως 06/06/2021.

Ανακοινώσεις ASEP 2021: Δημόσια σώματα

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πρόσληψη 83 ατόμων ως εξής:

 • 62 άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • 14 άτομα από μια τεχνολογική εκπαίδευση
 • 7 μαθητές από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Περίοδος αίτησης: 06/09/2021 – 24/06/2021.

Ανακοινώσεις ASEP 2021: Δημόσια σώματα

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει το διορισμό 76 υπαλλήλων πλήρους και μερικής απασχόλησης βάσει ιδιωτικού δικαίου για αόριστη περίοδο πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως εξής:

 • 32 άτομα από το κολέγιο
 • 23 άτομα από μια τεχνολογική εκπαίδευση
 • 21 άτομα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Περίοδος αίτησης: 05/11/2021 – 26/05/2021.

Ανακοινώσεις ASEP 2021: Ερευνητικοί φορείς

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει 27 θέσεις ειδικών επιστημονικών και τεχνικών στελεχών, ως εξής:

 • 11 θέσεις εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Τεχνολογίας.
 • 16 θέσεις εργασίας για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας των Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”.
 • Περίοδος εφαρμογής: 06/28/2021 – 13/07/2021.

Ανακοινώσεις ASEP 2021: Οι τοπικές αρχές διατήρησαν το πτυχίο M.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει 144 θέσεις KEP βαθμού OTA, ως εξής:

 • 59 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • 32 θέσεις εργασίας στην εκπαίδευση τεχνολογίας
 • 53 θέσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Περίοδος αίτησης: 07/05/2021 – 20/07/2021.
READ  Τέλος, το "Rave xilone" βρίσκεται στους δρόμους της Αθήνας

Ανακοινώσεις ASEP 2021: Διεύθυνση Διατήρησης Αρχαίων και Σύγχρονων Αρχαιοτήτων

Η Διεύθυνση Διατήρησης Αρχαίων και Σύγχρονων Αρχαιοτήτων ανακοινώνει ότι δεκαέξι (16) άτομα απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου βάσει του ειδικού νόμου, για την περίοδο που αναφέρεται στην ανακοίνωση:

 • 7 άτομα για τον ανατολικό δήμο Σάμου
 • 9 άτομα για τον δήμο Ορεστιάδας
 • Περίοδος αίτησης: Μέχρι 05/19/2021.

Ανακοινώσεις ASEP 2021: Διεύθυνση Διατήρησης Αρχαίων και Σύγχρονων Αρχαιοτήτων

Η Διεύθυνση Διατήρησης Αρχαίων και Σύγχρονων Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο ιδιωτικό δίκαιο, για περίοδο έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

 • 5 φύλακες αρχαιοτήτων και έργων τέχνης
 • 7 χαρτοφυλάκια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης
 • Περίοδος αίτησης: Μέχρι 05/19/2021.

Ανακοινώσεις ASEP 2021: Νοσοκομείο Everitania για χρόνιες παθήσεις

Το Νοσοκομείο Χρόνιων Νοσημάτων στην Εβεριτανία ανακοίνωσε την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου βάσει του ιδιωτικού δικαίου, για περίοδο 12 μηνών.
Η περίοδος εφαρμογής είναι έως τις 21/5/2021.

Ανακοινώσεις ASEP 2021: Κρυφό Βόλο

Διευθυντής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας S.A.E. Στο Βόλο, ανακοινώνει την απασχόληση 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου βάσει του ιδιωτικού δικαίου, για περίοδο 8 μηνών.
Η περίοδος εφαρμογής είναι έως τις 24/5/2021.

Ανακοινώσεις ASEP 2021: Ελληνικός Οργανισμός Γεωργίας ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ελληνικός γεωργικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την απασχόληση 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου βάσει του ιδιωτικού δικαίου.

Ανακοινώσεις ASEP 2021: Δημοτική εταιρεία μεταφορών “Rawda”

Η δημοτική εταιρεία μεταφορών “Rawda” ανακοινώνει την απασχόληση 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου βάσει του ιδιωτικού δικαίου.

Ανακοινώσεις ASEP 2021: Εθνικό Παρατηρητήριο Αθηνών (EAA) – Ελληνική Αρχή Ατομικής Ενέργειας (GAEC) – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΚΕ) (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας – Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Κατείχε συνολικά 27 ιδιωτικές θέσεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και εγγράφων συμμετοχής ξεκινά την Πέμπτη 27 Μαΐου και λήγει στις 14 Ιουνίου 2021, Δευτέρα 14:00.

READ  Coronavirus: Επέκταση του Lockdown, "Burning" Περιοχές και Χριστουγεννιάτικο σχέδιο

Ανακοινώσεις ASEP 2021: Πώς θα γίνει η πρόσληψη στη χώρα;

Η ASEP «μπαίνει» στην ψηφιακή εποχή, καθώς παρέχει, μεταξύ άλλων, πλήρη ψηφιακή συμπεριφορά σε γραπτό διαγωνισμό σε εθνικό επίπεδο και την πλήρη μετάβαση ΑΣΕΠ Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις κινητές συσκευές, εφαρμόστε ολοκληρωμένες διαδικασίες, προκειμένου να εκτελέσετε το έργο των υπαλλήλων ASP. Από απόσταση και με ασφάλεια.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις λειτουργίες του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ASP. & Σύγχρονο Περιβάλλον Απασχόλησης του Δημόσιου Τομέα», η συμφωνία του προγράμματος έχει υπογραφεί μεταξύ της ASEP και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. και θα αφορά, αφενός, τον εκσυγχρονισμό του συστήματος πληροφοριών ASEP στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον απασχόλησης του δημόσιου τομέα αλλά και στη μετάβαση στο σύννεφο G-Cloud Government.

Ταυτόχρονα, προβλέπονται δεσμοί με τρίτα μέρη στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών, της ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας και της διερεύνησης της παροχής διοικητικών πληροφοριών και της αντιμετώπισης ζητημάτων πολιτών από τη Γενική Υπηρεσία ASEP. Μέσω της σύγχρονης ιδιωτικής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης (βιντεοδιάσκεψη), αυξάνοντας το επίπεδο διαδικασιών και το επίπεδο ασφάλειας, με την ενημέρωση και την εφαρμογή μιας νέας πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών, και την επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HRM) για τη δημόσια διοίκηση και την ενσωμάτωση στο κέντρο) του Υπουργείου Ψηφιακής Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, το έργο «Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ASP. Σε ένα Σύγχρονο Ψηφιακό Περιβάλλον Απασχόλησης για τον Δημόσιο Τομέα» είναι το βασικό σύστημα ψηφιακού μετασχηματισμού του ASEP, βασισμένο στον επανασχεδιασμό και τη χρήση του υπάρχοντος συστήματος πληροφοριών, όπου είναι απαραίτητο. .

Ο στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού ASEP είναι να ακολουθήσει τις βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτόμες τεχνολογίες, καθοδηγούμενες πάντα από την απλοποίηση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πιο αποτελεσματικών πολιτών και θεσμών, προκειμένου να υποστηρίξει τον ενισχυμένο ρόλο του ASEP στο σύγχρονο οικοσύστημα πληροφοριών.

READ  Παπαθανασία: Πώς λειτουργούν οι κομμωτές και το Away Click - Αποτρέψτε τα καταστήματα | Ελλάδα

Το περιβάλλον εφαρμογής σχετίζεται με την επέκταση του πεδίου των δραστηριοτήτων του ASEP κατά τη διάρκεια της πορείας του, αλλά και με το ειδικό θεσμικό βάρος που έχει αποκτήσει λόγω της συνταγματικής του εγγύησης, καθώς συμβάλλει στην αύξηση του επιπέδου του δημόσιου υπαλλήλου και στην αύξηση της διοίκησης τη λειτουργική έννοια με στόχο να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

Σήμερα, το ASEP υποστηρίζεται από υπολογιστή από την υλικοτεχνική υποδομή και τις εφαρμογές που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου που χρηματοδοτείται από το NSRF: e-ASEP. Έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από τότε που σχεδιάστηκε το τρέχον e-ASEP και 4 χρόνια στην παραγωγή του, και το νέο έργο θα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν προκύψει ή βρίσκονται υπό εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά το έργο μετάβασης του ASEP στο G-Cloud “που είναι η βασική και ολοκληρωμένη εφαρμογή υπό το φως του εκσυγχρονισμού του συστήματος απασχόλησης του δημόσιου τομέα και της ενίσχυσης του ASEP, αναμένεται να είναι η καλύτερη εργασία μεθόδους και διαδικασίες όσον αφορά την ταχύτητα και την αξιοπιστία υπό το φως του διαγωνισμού που αναμένεται να διεξαχθεί το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Εγγυημένα 44.000 ευρώ * στην πέμπτη σεζόν από την αρχή! Από σήμερα (+21) – * Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Written By
More from Zareb Ghanem

Στείλτε ένα SMS στο 13033: η περίοδος των δύο ωρών δεν ισχύει – Newsbomb – Ειδήσεις

Αποστολή στο 13033: Με ποιο σύμβολο θα μπορούν οι πολίτες να πάνε...
Read More

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *