Αυτό που αναφέρθηκε στο τιμολόγιο για την ηλεκτρική σκούπα από το Υπουργείο Εργασίας

ο Μείωση ασφαλιστικών τελών Με 3 ποσοστιαίες μονάδες το 2021, που είναι η δεύτερη ευκαιρία Επίδομα μητρότητας για τους γονείς που δεν το έλαβανΛόγω της επιδημίας, για την εφαρμογή, απλοποιήστε τις διαδικασίες Διαδώστε την ασφαλιστική ευαισθητοποίηση Και ψηφιοποιήστε τη διαδικασία Για να πληρώσετε τα κηδεία Αυτές είναι οι βασικές διατάξεις στο περιεκτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ για διαβούλευση.

Ιδιαίτερα, Παίρνει μια δεύτερη ευκαιρία να λάβει επίδομα γέννησης 2000 ευρώΣε εκείνους τους γονείς που δεν προλάβαιναν, Λόγω της επιδημίαςΥποβολή της απαιτούμενης αίτησης εντός 3 μηνών από τη γέννηση του παιδιού. Τώρα οποιοσδήποτε έγινε γονέας το 2020 μπορεί να υποβάλει την αίτησή του μέσω διαδικτύου μέσω 31 Δεκεμβρίου και αυτό είναι ακριβώς στην ώρα του.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη μείωση Από τα ασφαλιστικά τέλη για υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα Κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Τα τρία σημεία Διαιρείται ως εξής: ένα. Κατά 1,85 εκατοστιαίες μονάδες για ασφάλιστρα υπέρ του τομέα της ανεργίας. Η μείωση διαιρείται με 1,49 στο ασφάλιστρο του εργοδότη και 0,36 στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Τα συνολικά ασφάλιστρα ανεργίας είναι 2,4%, διανέμονται 1,2% στον εργοδότη και 1,2% στον εργαζόμενο.

ΣΙ. Κατά 0,30 εκατοστιαία μονάδα ασφαλίστρων υπέρ ενός ενιαίου λογαριασμού για την εφαρμογή κοινωνικών συμβολαίων (Ε.Λ.Ε.Κ.Π), ο οποίος μειώνεται κατά 0,12 από τη εργοδοτική εισφορά υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας (.Κ. LA) και κατά 0.18 η ώρα Πρωί από τη συνεισφορά του εργοδότη στον Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΕΛ.ΠΕΚΕ). Το συνολικό ασφάλιστρο είναι 0,16% και κατανέμεται ως εξής:

βα. Εργοδοτική εισφορά 0,06% υπέρ του ειδικού λογαριασμού για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης (ΕΛ.ΠΕΚΕ)

ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ. Η συνεισφορά ενός εργαζομένου 0,10% στο EKLA.

READ  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα άτομα άνω των 65 ετών να περιορίζονται στα σπίτια τους

ΝΤΟ. Κατά 0,85 εκατοστιαία μονάδα ασφαλίστρων υπέρ ενός ενιαίου λογαριασμού για την εφαρμογή κοινωνικών συμβολαίων (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) και σχετίζεται αποκλειστικά με το ασφάλιστρο του εργαζομένου. Ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στον εργαζόμενο υπέρ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. Ορίζεται στο 0,35% και φέρει πριμοδότηση υπέρ ενός πρώην ΟΕΕ.

Με άλλες διατάξεις, Προβλέπεται η συμμετοχή του Υπουργείου Ψηφιακής Κυβέρνησης Στην JMC που θα καθορίσει αποκλεισμούς για τα παιδιά από το σχολείο, εάν οι γονείς λαμβάνουν επίδομα A21 για παιδιά ή εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα ή επίδομα στέγασης. Από τον περασμένο Φεβρουάριο, οι γονείς έχουν ταυτοποιηθεί Χάνουν το επίδομα εάν ένα παιδί που φοιτά στο σχολείο χάσει ένα χρόνο λόγω απουσίας. Αυτή η ρήτρα έπρεπε να εφαρμοστεί από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Είναι πλέον γνωστό ότι στην ενδεικτική JM θα εντοπίσει οποιοδήποτε ζήτημα πιο συγκεκριμένο, τεχνικό ή λεπτομερές και ειδικά εξαιρέσεις όταν η απουσία μαθητών οφείλεται σε λόγους που σχετίζονται με την υγεία τους – πολύ περισσότερο τώρα λόγω της επιδημίας Corona – Θα συμμετάσχει επίσης το Τμήμα Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ενώ η JMC θα έχει αναδρομική ισχύ από τις αρχές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Το ίδιο νομοσχέδιο περιελάμβανε διατάξεις για την απλοποίηση των διαδικασιών ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλιση. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι για να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς για την εκτέλεση δημοσίων έργων ή προμηθειών από τον δημόσιο τομέα, δεν απαιτείται απόδειξη ασφαλιστικής ευαισθητοποίησης, αλλά πιστοποιητικό Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο σύμβασης (ΕΥΕΔ) από τον οφειλέτη της υπηρεσίας για την οποία υποβλήθηκε η προσφορά. Η ίδια αλλαγή συμβαίνει για να γίνετε δεκτοί ως εργολάβοι στη δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου. Επιδείξτε ευαισθητοποίηση Απαιτείται από τον ιδιοκτήτη της γης σε περίπτωση προκαταρκτικής συμφωνίας για μεταφορά ποσοστών από ένα αδιαίρετο οικόπεδο στο πλαίσιο μιας σύμβασης με την οποία ένα κτίριο κατοικιών κατασκευάζεται σε αντάλλαγμα, μόνο κατά τη σύνταξη της αρχικής συμβολαιογραφικής συμφωνίας με τον ανάδοχο. Επειτα, Εξαίρεση του ιδιοκτήτη της γης από την υποχρέωση παροχής αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την ασφάλιση. Επίσης, για να θεωρηθούν νομικά πρόσωπα σχετικά με την ασφάλιση, τα χρέη τους λαμβάνονται υπόψη από τυχόν υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Το σύστημα που όριζε ότι, ιδίως για ιδιωτικές εταιρείες, τα χρέη τους ακυρώνονται από τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε εργοδότη και τα χρέη φυσικών προσώπων που λαμβάνονται υπόψη. συμμετείχε σε αυτό.

READ  Το νομοσχέδιο μισθού AADE έχει εισαχθεί στο Κοινοβούλιο

Ειδικά για τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας ή για την καθιέρωση δικαιώματος αποζημίωσης σε αυτό, ορίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου το ποσό προέρχεται από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας Δεν είναι ούτε λιγότερο από την εύλογη αξία του ούτε επαρκεί για την πλήρη αποπληρωμή του Από το ποσό που αναγράφεται στα πιστοποιητικά χρέους προς τη φορολογική αρχή και τις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, πληροί ικανοποιητικά τις απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης του φόρου προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενο φόρο και απορρίφθηκε με τις απαιτήσεις του e-EFKA. Εάν πληρούνται οι απαιτήσεις και υπάρχουν πρόσθετα χρέη προς την πολιτεία και τις τοπικές αρχές, ικανοποιούνται αναλογικά με την υπόλοιπη τιμή.

Ακόμη διαθέσιμο Αλλαγή στη διαδικασία Για να πληρώσετε τα έξοδα κηδείας που συμβαίνουν με μεγάλη καθυστέρηση. Από τώρα και στο εξής, ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση, αφού έχει καθοριστεί, Στην ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α

Η αίτηση θα περιλαμβάνει τον αριθμό εγγραφής κοινωνικής ασφάλισης (AMKA) και τον αριθμό φορολογικής καταχώρησης (TIN) για τον αιτούντα, το AMKA για τον αποθανόντα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου της εταιρείας που πραγματοποίησε την τελετή και τα στοιχεία αναγνώρισης για το πιστοποιητικό στενών συγγενών. Εταιρείες που διοργανώνουν την τελετή για τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο e-Ε.Φ.Κ.Α. Είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο στους δικαιούχους, το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται στο τέλος κάθε μήνα στον ιστότοπο e-Ε.Φ.Κ.Α. Η πληρωμή πραγματοποιείται με βάση το ποσό που αναφέρεται στο λογαριασμό και μέχρι το ποσό που ορίζεται στις νομοθετικές διατάξεις μεμονωμένων οντοτήτων.

Οι διατάξεις που αφορούν τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας ορίζουν τα εξής:

1. Αυστηρότερα κριτήρια για την αδειοδότηση και τη λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Οι ώρες εργασίας των παιδιών ανακοινώνονται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα.

READ  Τα τύμπανα και ξεφύγουν στην κορυφή

2.Προσδιορίστε τους όρους για την πληρωμή εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης για τους άστεγους και τις ευάλωτες ομάδες.

3.Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται καθορίζονται από τους θετούς γονείς που θα φιλοξενούν τα ανήλικα παιδιά.

4. Οι προθεσμίες για υποθέσεις αποκατάστασης προσφύγων έχουν παραταθεί από την ημερομηνία λήξης τους για άλλα πέντε (5) χρόνια

5. Οι όροι για τη χορήγηση επιδόματος στέγασης σε ανασφάλιστους ηλικιωμένους καθορίζονται και το ποσό του επιδόματος ισούται με το συμφωνηθέν ποσό ενοικίου, έως το μέγιστο των 362,00 ευρώ

Μια απαίτηση, τέλος, ότι οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΟΑΕΔ και κερδίζουν έως 70 μισθούς ανά δώδεκα μήνες μπορούν να ισχύουν για τον ΟΑΕΔ. Να καταθέσει Συνεχής χρόνος ανεργίας μείον τον παραπάνω χρόνο εργασίας Και οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία δεν είχαν εγγραφεί ως άνεργοι. Πάνω από την απασχόληση.

σημερινά νέα:

Με … πρόβατα και παιδιά, οι Χρυσοβάτες προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φυλακή

Ένας Ινδός “εξορκιστής” βίασε ένα 14χρονο κορίτσι … για θεραπεία – εκτελέστηκε από τους συγγενείς της (βίντεο)

Άσχημος καιρός με βροχή και καταιγίδες στη μισή Ελλάδα

Δείτε τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει, στο Protothema.gr

Written By
More from Zareb Ghanem

Θα προέλθει η επόμενη επιδημία από τους ωκεανούς;

Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών “βυθίζουν” τις θάλασσές μας κάθε χρόνο....
Read More

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *