“Η βόμβα”: Αλλαγή στις οκτώ – ο νέος εργατικός νόμος

ώρες εργασίας: Στην Ελλάδα, νέα ευρωπαϊκά στοιχεία για τις ώρες λειτουργίας. Τι είπε ο υπουργός Κώστης Χατζηδάκης. Ποιος είναι ο σκοπός των αλλαγών; Δείτε μέσα xristika.gr Όλες οι εξελίξεις.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Επιτροπής, ένα νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της εργασίας θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο τον Μάρτιο, που θεσπίστηκε τον Απρίλιο, και θα ζητηθεί η γνώμη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Μεταξύ άλλων, το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για γνωμοδότηση, περιλαμβάνει την κατάργηση των διακρίσεων στα επιδόματα διαχωρισμού μεταξύ εργαζομένων και τεχνιτών, τη θεσμική προστασία για απομακρυσμένη εργασία και την εφαρμογή της νέας ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας Σε 8 ώρες (έως 2 επιπλέον ώρες την ημέρα) με μείωση 8 ωρών σε άλλες εργάσιμες ημέρες, διαλείμματα ή διακοπές.

Ταυτόχρονα, στο PS ERGANI του Υπουργείου Εργασίας, θα εφαρμοστεί ο πλήρης μηχανισμός ψηφιοποίησης του χρόνου εργασίας την επόμενη περίοδο και θα εφαρμοστεί η χρήση της κάρτας εργασίας.

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι να επεκτείνει τη χρήση της επαγγελματικής κάρτας σε όλη την αγορά εργασίας, δημιουργώντας την κατάλληλη υποδομή για το back office στο PS ERGANI για τη λήψη και επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

Ώρες λειτουργίας: Ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα

Με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και του λειτουργικού κόστους για 257.000 εταιρείες, καθώς και την πληρωμή υπερωριών και τη μείωση της μερικής απασχόλησης για περισσότερους από δύο εκατομμύρια υπαλλήλους, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρουσιάζεται στο Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα θα δοκιμαστεί σε μεγάλες εταιρείες.

Συγκεκριμένα, ο χρόνος εισόδου και εξόδου των εργαζομένων θα καταγράφεται για την καταπολέμηση της μη εξουσιοδοτημένης εργασίας, αλλά και τη διασταύρωση των υπερωριών που δηλώνουν οι εργοδότες.

Αυτά τα δεδομένα θα καταγραφούν στο ηλεκτρονικό ρολόι των εργαζομένων (χρονομέτρηση) και θα σταλούν αυτόματα ηλεκτρονικά στο σύστημα “ERGANI”, όπου θα διασταυρωθούν.

Η ηλεκτρονική κάρτα θα αρχίσει να χρησιμοποιείται ως δοκιμαστική διαδικασία σε μεγάλες εταιρείες με περισσότερους από 50 υπαλλήλους, σε τράπεζες, αλλά και σε σούπερ μάρκετ, και θα είναι υποχρεωτική σε όλες τις εταιρείες μέχρι το τέλος του 2021.

Η χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας θα έχει ως αποτέλεσμα την καταγραφή όλου του επιπλέον χρόνου, ο οποίος στη συνέχεια θα πρέπει να πληρωθεί

READ  Coronavirus: Διάδοση ενός «εφιάλτη» - Νέοι περιορισμοί στις πύλες

Ώρες λειτουργίας: Ψηφιακή μέτρηση

Μόλις εγκριθεί το νομοσχέδιο και εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις, όλες οι κρατικές εταιρείες πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “Argani 2” και να συμπληρώσουν τις νέες απλουστευμένες φόρμες που θα δημοσιευτούν για να αρχίσει να λειτουργεί το “ψηφιακό πρόγραμμα”. Οι εργοδότες θα ανακοινώσουν το χρονοδιάγραμμα ή θα τροποποιήσουν τα χρονοδιαγράμματα με ψηφιακές επιλογές, ικανές για αυτόματη επεξεργασία και ολοκληρωμένη επαλήθευση σε πραγματικό χρόνο και θα σταματήσουν να στέλνουν σαρωμένο κείμενο ή αρχείο pdf όπως πριν.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, 38.000 αιτήματα υποβάλλονται καθημερινά για αλλαγές χρονοδιαγράμματος που επηρεάζουν 100.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Υπουργείου Εργασίας, το νέο σύστημα θα απαιτήσει μερικές, απλές και αυτόματες κινήσεις για την καταγραφή των ωρών εργασίας όλων των υπαλλήλων της χώρας, καθώς και αλλαγές στις ώρες εργασίας μέσω της ενημέρωσης του συστήματος.

Με αυτόν τον τρόπο, θα ελέγχεται αυτόματα από τους επιθεωρητές εργασίας, οι οποίοι θα έχουν πριν από την είσοδό τους στην εταιρεία την πλήρη ηλεκτρονική εγγραφή όλων των ωρών εργασίας και τις αλλαγές τους για όλους τους υπαλλήλους. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει καλύτερη παραπομπή των δεδομένων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την επιβολή προστίμων σε διαφορετική περίπτωση.

Η εφαρμογή του ψηφιακού προγράμματος συμπληρώνει την αύξηση κατά 12% του κόστους των υπερωριών που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας για την καταπολέμηση της ψευδώς δηλωμένης απασχόλησης των εργαζομένων μερικής απασχόλησης.

Ώρες λειτουργίας: Η σειρά των ωρών εργασίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζεται σε περίπτωση που και τα δύο μέρη (υπάλληλος – εργοδότης) συμφωνήσουν ότι μπορεί να υπάρξει υπερωρία για μία ημέρα ως υπερωριακή πληρωμή σε είδος. Αναλυτικότερα, ο εργαζόμενος θα είναι σε θέση να συμφωνήσει ότι θα εργαστεί, για παράδειγμα, μια μέρα περισσότερο από 8 ώρες για αυτόν, και θα συμφωνήσει με τον εργοδότη για μια παρόμοια μείωση των ωρών της επόμενης ημέρας ή να τις πάρει ως διάλειμμα.

Αναλυτικότερα, ο εργοδότης, σε συνεννόηση με τον εργαζόμενο, θα μπορεί να τροποποιήσει τις ώρες εργασίας του εργαζομένου κατά τη διάρκεια της καθημερινής εργασίας και θεωρείται ότι υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των ημερήσιων ωρών εργασίας χωρίς μείωση του συνολικού αριθμού των κανονικών ώρες εργασίας την εβδομάδα. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος μπορεί να εργάζεται από τις 9 π.μ. έως τις 4 μ.μ., είτε όλη την εβδομάδα είτε όλη την εβδομάδα, αντί για 8 π.μ. έως 4 μ.μ. σε ορισμένες ημέρες της εβδομάδας.

READ  Έχουν επίσης ανοίξει αιτήματα για γρήγορο δορυφορικό internet από την Elon Musk για την Ελλάδα

Οποιαδήποτε παρέμβαση εξαρτάται από την ελευθερία ενός εργαζομένου να αποφασίζει τις υπερωρίες που θέλει να εργαστεί, καθώς και τις διαφορές που ισχύουν για τα ανώτατα όρια μεταξύ βιομηχανίας, εμπορίου και τραπεζών.

Ώρες εργασίας: τα δικαιώματα των εργαζομένων που έχουν ανασταλεί από τη σύμβαση

Η ομπρέλα προστασίας για υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε αναστολή από τη σύμβαση έχει διαφορετικές ταχύτητες και εξαρτάται από το εάν η εταιρεία έκλεισε με εντολή του κράτους ή επηρεάζεται από την KAD.

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε επεξηγηματική εγκύκλιο για το θέμα αυτό, καθώς δήλωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του είχαν λάβει πολλές ερωτήσεις σχετικά με την απαγόρευση των απολύσεων και τη ρήτρα διατήρησης της εργασίας.

Όπως διευκρινίζει η εγκύκλιος, απαγορεύεται στις εταιρείες που έχουν κλείσει με εντολή του κράτους να κάνουν μειώσεις στον αριθμό των εργαζομένων καταγγέλλοντας τη σύμβαση εργασίας, αρκεί να ανασταλούν υποχρεωτικά οι συμβάσεις των εργαζομένων τους, και σε περίπτωση καταγγελίας αυτό θεωρείται άκυρο.

Αναλυτικά:

Ξεκουράζομαι

Όσον αφορά τις εταιρείες – εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα, των οποίων η εργασία έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής για το μήνα Δεκέμβριο του 2020, σημειώνεται ότι οι εταιρείες-εργοδότες, εφόσον οι συμβάσεις εργαζομένων τους έχουν ανασταλεί, και οποιεσδήποτε έως τον Δεκέμβριο 31, 2020, είναι υποχρεωμένοι να μην κάνουν περικοπές εργαζομένων κατά τη λήξη Εργασία και εάν επιτευχθεί, αυτό είναι άκυρο.

Αυτό σχετίζεται με εταιρείες – εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα σε όλη την επικράτεια, των οποίων η εργασία έχει ανασταλεί στα κεντρικά ή υποκαταστήματα τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει του Κωδικού Δραστηριότητας (KAD), που καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών , επειδή όσο αυτή η εξουσιοδότηση συνεχίζεται, πρέπει να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων τους, οι οποίοι διορίστηκαν έως τις 4 Νοεμβρίου 2020, ή μια υποχρεωτική παράταση για την αναστολή των συμβάσεων των υπαλλήλων τους, οι οποίες έχουν ήδη ανασταλεί, για το μήνα Δεκέμβριο .

Για τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που επηρεάζονται από τον Δεκέμβριο του 2020, τονίζεται ότι οι εργοδότες που χρησιμοποιούν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για το μήνα Δεκέμβριο, είναι υποχρεωμένοι να τις διατηρήσουν μετά το τέλος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας με ορισμένες θέσεις εργασίας και τον ίδιο τύπο σύμβασης εργασίας, για περίοδο ίση με την περίοδο αναστολής των συμβάσεων εργασίας για αυτούς τους εργαζομένους.

READ  Επίδομα Θέρμανσης 2020: Επικείμενη κριτική - Ποιος ωφελείται - Newsbomb - Νέα

Για τον υπολογισμό της χρονικής περιόδου, σε περίπτωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για διαφορετικές περιόδους, λαμβάνεται υπόψη η συνολική περίοδος κατά την οποία οι εταιρείες των εργοδοτών χρησιμοποίησαν το μέτρο αναστολής. Αυτό σχετίζεται με εταιρείες – εργοδότες όσο εκκρεμούν οι συμβάσεις των εργαζομένων τους και, εν πάση περιπτώσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην κάνουν περικοπές εργαζομένων καταγγέλλοντας τη σύμβαση εργασίας και σε περίπτωση που τηρηθεί, αυτό είναι Μη έγκυρο.

Σε περίπτωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε διαφορετικές περιόδους, η ισοδύναμη περίοδος σημαίνει τη συνολική χρονική περίοδο κατά την οποία οι εργοδοτικές εταιρείες χρησιμοποίησαν το μέτρο αναστολής κατά το μήνα Δεκέμβριο, δηλαδή την περίοδο από την ημερομηνία κατά την οποία διευκρίνισε την αναστολή της εργασίας. Η σύμβαση εργασίας για τον πρώτο υπάλληλο / υπαλλήλους κατά το μήνα Δεκέμβριο έως την ημερομηνία της τελευταίας αναστολής της σύμβασης εργασίας του υπαλλήλου / εργαζομένων στην εταιρεία κατά τον ίδιο μήνα.

Δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησης μιας θέσης όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να την εκπληρώσει, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις εταιρειών με καθορισμένο χρόνο λειτουργίας από άποψη μορφής, τύπου ή δραστηριότητας. Η έννοια του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας δεν περιλαμβάνει εκείνους που εγκαταλείπουν τη δουλειά τους εθελοντικά, εκείνους που συνταξιοδοτούνται λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, καθώς και υπαλλήλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει κατά την προαναφερόμενη περίοδο.

Ο ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας σημαίνει τον αριθμό των εργαζομένων που είχε η εταιρεία στο τέλος της διαδικασίας αναστολής της σύμβασης εργασίας για τους υπαλλήλους της κατά το μήνα Δεκέμβριο, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργασιών απασχόλησης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο που το μέτρο χρησιμοποιήθηκε από το εταιρεία τον Δεκέμβριο.

Written By
More from Zareb Ghanem

Coronavirus – ΗΠΑ: Εμβολιάστηκε πλήρως καλυμμένο βάσει νέας οδηγίας CDC

Παρατηρήθηκε ότι Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών Το πρότεινε Αφαιρέστε τη μάσκα στο στον...
Read More

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *