Θέρμανση: υποστήριξη έως και 100% για αλλαγή λαδιού φυσικού αερίου

Οι οικογένειες χαμηλού εισοδήματος στην Αττική θα μπορούν να αλλάζουν θέρμανση και να αντικαθιστούν το πετρέλαιο με φυσικό αέριο και να λαμβάνουν επιδοτήσεις από 65 έως 100%.

Αυτός είναι ο δεύτερος κύκλος της εργασίας “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου στα σπίτια” στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία:

Α) Το δικαίωμα ιδιοκτησίας (πλήρες ή μερικό) ή το δικαίωμα υπεξαίρεσης σε ειδική κατοικία, και σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή χορηγήθηκε δωρεάν, ο ιδιοκτήτης είναι πλήρης και μόνο ο δικαιούχος),

Β) (από τους ίδιους ή τους ιδιοκτήτες τους) δεν συνήψαν σύμβαση συνεργασίας με την Attica MAE Gas Distribution Company (EDA) μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης του δεύτερου κύκλου της διαδικασίας,

Γ) Ικανοποίηση των κριτηρίων: 1) ατομικό εισόδημα για συνεισφορά αλληλεγγύης έως και 20.000 ευρώ, επίτευξη ποσοστού επιχορήγησης 65%, 2) οικογενειακό εισόδημα από συνεισφορά αλληλεγγύης έως 30.000 ευρώ, λήψη επιχορήγησης 65%, 3) παραλήπτες λαμβάνουν εισόδημα 100% κοινωνική.

Προϋποθέσεις αλλαγής στη θέρμανση

Σύμφωνα με την απόφαση, μια κατοικία πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις για να θεωρηθεί επιλέξιμη για εργασία:

Είναι ένα ξεχωριστό σπίτι, πολυκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα.

Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τον αιτούντα ή οποιονδήποτε συνεργάτη / πραγματικό ιδιοκτήτη ή τρίτο μέρος με δωρεάν παραχώρηση, όπως φαίνεται στα στοιχεία της δήλωσης φόρου εισοδήματος (Ε1) του ατόμου που το χρησιμοποιεί. Τα ενοικιαζόμενα σπίτια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

– Βρίσκεται στην περιοχή της Αττικής, σε μέρη με δίκτυο αερίου χαμηλής πίεσης και δημοτικό ρυθμό διείσδυσης φυσικού αερίου έως και 25%, εκτός από τη δυνατότητα σύνδεσης και προμήθειας από την εταιρεία διανομής αερίου (EDA) της Attica MAE.

READ  Benoit Mantelbrot: Τα σκετσάκια της Google τιμούν τον Γάλλο-Αμερικανό μαθηματικό

Νομικά παρόν, δηλαδή κατέχει σχετική άδεια οικοδομής ή / και άλλο αντίστοιχο / πρόσθετο νομικό έγγραφο.

– Έχει λειτουργήσει σύστημα θέρμανσης λαδιού ή θερμαίνεται από ένα κεντρικό σύστημα θέρμανσης λαδιού σε λειτουργία και δεν έχει ληφθεί άλλη επιχορήγηση για την αντικατάσταση αυτού του συστήματος από δημόσιο φορέα. Ομοίως, δεν συμπεριλήφθηκε αντικατάσταση αυτού του συστήματος ούτε προτάθηκε για συμπερίληψη σε άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Προκειμένου να είναι επιλέξιμη η αλλαγή του συστήματος κεντρικής θέρμανσης σε μια πολυκατοικία, τουλάχιστον το 50% του αριθμού των κατοικιών πρέπει να είναι επιλέξιμο και η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από αιτούντες που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες των δικαιούχων.

Ο προϋπολογισμός για τον δεύτερο κύκλο του μέτρου, όπως αναφέρεται από την Free Press, σε σχέση με τις δημόσιες δαπάνες για την υποστήριξη της αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης ανέρχεται σε 4.689.000 ευρώ, ενώ η αίτηση επιχορήγησης υποβάλλεται από πιθανούς δικαιούχους έως τις 28 Μαΐου 2021.

Προθεσμίες για την υποστήριξη εγγράφων

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιδότησης πρέπει να υποβληθούν το αργότερο:

 • 30 Ιουλίου 2021 για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η εσωτερική εγκατάσταση έχει ενεργοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2021.
 • 28 Ιανουαρίου 2022 για όλες τις περιπτώσεις όπου η εσωτερική διόρθωση ενεργοποιήθηκε από την 1η Ιουλίου 2021 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2021.
 • 29 Ιουλίου 2022, για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η εσωτερική διόρθωση ενεργοποιήθηκε από τις 2 Ιανουαρίου 2022 έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες

 • Σχεδιασμός ανάπτυξης και επίβλεψη εσωτερικών εγκαταστάσεων εγκατάστασης αερίου.
 • Α) Ελέγξτε την ενέργεια ενός υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης λαδιού και β) εκδώστε ένα φύλλο ανάλυσης καύσης για ένα υπάρχον σύστημα θέρμανσης λαδιού.
 • Λειτουργεί για την ανάφλεξη του καυστήρα αερίου και την έκδοση του χαρτιού ανάλυσης καύσης.
 • Εργασίες εγκατάστασης σωλήνων, καπνοδόχων, λεβητοστάσιων κ.λπ.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων, ανιχνευτών και υλικών που σχετίζονται με τον εξαερισμό και την εξάτμιση (όπως ειδικά κουτιά με γρίλιες ή αεραγωγούς).
 • Προμήθεια υλικών αγωγών φυσικού αερίου και καμινάδας.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος καυστήρα – λέβητα.
 • Υδραυλικά έργα και υλικά σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής υδραυλικών δικτύων διαμερισμάτων σε αυτόνομη θέρμανση.
 • Επιβεβαιώνεται ότι ο ΦΠΑ είναι μια επιλέξιμη δαπάνη.
READ  Σοκαριστική ανακάλυψη του φεγγαριού

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σταθμοί μεταφοράς θερμότητας (καλοριφέρ) δεν είναι επιλέξιμοι για επιχορήγηση από την παρούσα δήλωση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στην περιοχή εγκατάστασης συστήματος λεβητοστασίου / αερίου, εκτός από τις προαναφερόμενες δαπάνες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Ο δικαιούχος δεν μπορεί να συμμετάσχει σε προγράμματα υποστήριξης για εσωτερικές εγκαταστάσεις θέρμανσης φυσικού αερίου EDA Attica MAE.

Σε περίπτωση που ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός υπερβαίνει τον μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό, οι πρόσθετες δαπάνες θα καλύπτονται από ιδιωτική συμμετοχή.

Στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας, ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός διαιρείται με βάση τα χιλιοστά για κάθε διαμέρισμα / ιδιοκτησία που συνδέεται με το κεντρικό σύστημα θέρμανσης λαδιού (σπίτι ή οποιονδήποτε χώρο εργασίας). Οι δικαιούχοι λαμβάνουν, σε αντάλλαγμα για το ποσό που τους αντιστοιχεί, την επιχορήγηση που αντιστοιχεί στην κατηγορία στην οποία βρίσκονται.

Ακολούθησέ την Στο ειδήσεις Google Και γίνετε ο πρώτος που θα γνωρίζει όλα τα νέα

Written By
More from Zareb Ghanem

Βρετανία: Εγκρίθηκε το εμβόλιο Pfizer και BioNTech

Φωτογραφία EPA / BIONTECH SE / HANDOUT ο Βρετανία Είναι η πρώτη...
Read More

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *