Μέτρα για την υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων που επλήγησαν από τον σεισμό στις 30 Οκτωβρίου 2020

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Οικονομικών
Κερδίστε 5-7
10180 Αθήνα
γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο: 2103332644
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

δελτίο τύπου

Μέτρα για την υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων που επλήγησαν από τον σεισμό στις 30 Οκτωβρίου 2020

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ανακοινώνει παρεμβάσεις για να βοηθήσει και να στηρίξει νομικά πρόσωπα και άτομα που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 και τα φαινόμενα που τον ακολούθησαν. ειδικώς:

1. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων

Για την περιοχή της Σάμου, οι πληρωμές έχουν επεκταθεί και όλες οι επιβεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, για εταιρείες και ιδιώτες, έχουν ανασταλεί για περίοδο έξι μηνών. Ειδικότερα, η σχετική υπουργική απόφαση αναφέρει:
Σημειώσεις Προθεσμίες για την πληρωμή χρεών φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων εγκεκριμένων σε φορολογικά γραφεία / κέντρα ελέγχου με κατοικία ή κύριο ίδρυμα (έδρα) στους δήμους της Ανατολικής Σάμου και της Δυτικής Σάμου που λήγουν ή λήγουν στις 30.10.2020 έως 30.04. Μέχρι την ίδια ημερομηνία και τα ίδια χρέη και πρόσωπα, οι προθεσμίες αποπληρωμής των δόσεων των διευθετήσεων / διευκολύνσεων παρατείνονται για την αποπληρωμή μέρους των εγκεκριμένων χρεών.
Λάβεται η αναστολή της πληρωμής επιβεβαιωμένων και καθυστερημένων χρεών στις 30 Οκτωβρίου 2020 από τα προαναφερόμενα πρόσωπα και οντότητες έως τις 30.04.2021.

2. Επιχορηγήσεις που επηρεάζονται εταιρείες

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών είναι υπεύθυνο για την αποζημίωση εταιρειών που επλήγησαν από τον σεισμό. Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνη για την επιδότηση 30% – 70% των φυσικών ζημιών σε κτίρια, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, αγαθά και φορτηγά για δημόσια και ιδιωτική χρήση, καθώς και σε μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία έχουν καταγραφεί ως ελαττωματικά. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων φέρει το ποσό της επιχορήγησης και καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, μετά τις απαραίτητες ρυθμιστικές παρεμβάσεις σε οργανωτικό επίπεδο, οι οποίες εφαρμόστηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει σημαντική και εκτεταμένη ζημιά τόσο στον αριθμό των εταιρειών που επηρεάζονται όσο και στην κλίμακα της καταστροφής, μπορεί να γίνει πρόοδος. Σε σχέση με το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.

READ  Γραμμή μετρό 4: Avax - Ghella - Η οικονομική προσφορά Alstom γίνεται δεκτή

3. Παροχή στεγαστικής βοήθειας για αποκατάσταση κτιρίων

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των ορίων των περιφερειών και με την επιτάχυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, παρέχεται βοήθεια στον τομέα της στέγασης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την επισκευή / ανοικοδόμηση των κτιρίων που πλήττονται από τον σεισμό. Η στεγαστική βοήθεια παρέχεται σε άτομα και νομικά πρόσωπα και καλύπτει το σύνολο των εκτιμώμενων ζημιών, με 80% δωρεάν κρατική βοήθεια και 20% άτοκη δάνεια. Στο ίδιο πλαίσιο, και με άλλη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, συμπεριλήφθηκε η παροχή στεγαστικής βοήθειας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την επισκευή / ανακατασκευή κτιρίων που επλήγησαν από τις πλημμύρες που ακολούθησαν τον σεισμό. Αυτή η στεγαστική βοήθεια καλύπτει επίσης τις συνολικές εκτιμώμενες ζημίες και διανέμεται σε 60% δωρεάν κρατική ενίσχυση και 40% άτοκη δάνεια. Και στις δύο περιπτώσεις το δημόσιο πρόγραμμα επενδύσεων φέρει την κρατική ενίσχυση.

4. Προστασία εργασίας

Οι εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από τη βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα, στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, μπορούν να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους έως ότου αποκατασταθούν οι απώλειες που προκύπτουν από τα παραπάνω. Φαινόμενο και όχι μετά από 3 μήνες. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί δικαιούνται, σύμφωνα με την παρούσα, έκτακτη οικονομική βοήθεια, ως αποζημίωση για ειδικούς σκοπούς, έως και 534 ευρώ. Ταυτόχρονα, θα παρέχεται υποστήριξη των εργαζομένων για τις περιπτώσεις εκείνων που έχασαν τη δουλειά τους μετά τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020.

5. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών τελών

READ  120 δόσεις: Όσοι έχουν χάσει το έμπλαστρο λόγω του Coronavirus θα μπουν ξανά

Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή στις 30 Οκτωβρίου 2020 και οι οποίες υπέστησαν ζημίες, μετά από κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τον προσδιορισμό της φυσικής καταστροφής, μπορούν να συμπεριληφθούν στη διαδικασία οργάνωσης και αναστολής ασφαλιστικών εισφορών σε εταιρείες από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία προβλέπει (α) την κεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών τελών Προθεσμία, (β) αναστολή πληρωμής των τρεχόντων ασφαλιστικών τελών για περίοδο 6 μηνών και (γ) δόσεις που οφείλονται μετά από 6 μήνες σε μηνιαίες δόσεις από 12 έως 24.

6. Εξαίρεση ENFIA

Κτίρια μετά το αντίστοιχο οικόπεδο, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν δηλωθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικής καταστροφής στις 30 Οκτωβρίου 2020 και που έχουν αποδειχθεί ότι έχουν καταστραφεί εντελώς ή λειτουργικά καταστραφεί καθιστώντας τα ακατοίκητα, εξαιρούνται από την ENFIA για το έτος κατά το οποίο συνέβη η καταστροφή, υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν Περιουσία ή δικαίωμα σε αποζημίωση εκείνη τη στιγμή στον φορολογούμενο εκείνο το έτος

7. Διακοπή δημοπρασιών και αποκλεισμών

Μια σχετική εντολή που προωθήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για αναστολή για περίοδο ενός έτους εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης εξαναγκασμού στην ακίνητη περιουσία φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν αποδειχθεί ότι έχουν πληγεί από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 και μετά, συμπεριλαμβανομένων: ζητήματα υποβολής προσφορών, κατάσχεσης και εκδίωξης

8. Επεκτάσεις για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητή του AADE, έχουν θεσπιστεί επεκτάσεις για πρόσωπα που έχουν καταστατική έδρα και ανήκουν στην εδαφική δικαιοδοσία της Φορολογικής Υπηρεσίας της Σάμου, έως τις 11/30/2020, σχετικά με τη στιγμή κατάθεσης τελών και άλλων φόρων, τη στιγμή κατάθεσης των δηλώσεων ΦΠΑ και την καταβολή του προκύπτοντος φόρου, καθώς και Με τη στιγμή της κατάθεσης φορολογικών δηλώσεων για νομικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4172/2013 και με παρακράτηση φόρου.

READ  Μη δηλωμένα κουτιά: Ώρα λήξης τροποποίησης - Τελευταίο SOS

Το Υπουργείο Οικονομικών, με όλα τα υπουργεία κοινής αρμοδιότητας και συμμετοχής, συνεργάζεται στενά με τοπικούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης, αλλά και με φορείς παραγωγής, προκειμένου να προχωρήσει προοδευτικά στη διαδικασία εφαρμογής μέτρων στήριξης για την περιοχή που επλήγη από τον θανατηφόρο σεισμό. 30 Οκτωβρίου 2020.

Written By
More from Zareb Ghanem

Ποιος πρέπει να πάρει το εμβόλιο της γρίπης και ποιος δεν πρέπει

Σε μια εποχή που είμαστε μάρτυρες του δεύτερου «κύματος» του ιού Corona...
Read More

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *