Υποστήριξη Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων: Νέες Προθεσμίες στις Περιφέρειες

Περιοχή του Αιγαίου

Πρόσθετα 5 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα “νησιά” στην περιοχή του νότιου Αιγαίου για την υποστήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Το συνολικό χρηματικό ποσό που θα διατεθεί για εταιρείες που πλήττονται από την πανδημία COVID-19 είναι 35 εκατομμύρια ευρώ

Με απόφαση του Περιφερειακού Κυβερνήτη του Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάκου, με Επιπλέον 5 εκατομμύρια ευρώ θα υποστηριχθούν από το πρόγραμμα “ΝΗΣΙΑ” στην περιοχή του Νοτίου ΑιγαίουΠροκειμένου να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση του μεγάλου αριθμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία COVID-19.
Το πρόγραμμα 30 εκατομμυρίων ευρώ έχει οριστεί τώρα στα 35 εκατομμύρια ευρώ, μετά τη θετική απάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, στο αίτημα του περιφερειακού κυβερνήτη για αύξηση του δικαιώματος υπερανάληψης από τους ευρωπαϊκούς πόρους που χρηματοδοτούν αυτό το πρόγραμμα.
Μετά από αυτήν την απόφαση, η έκκληση για «υποστήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που πλήττονται από τον ιό Covid-19 στην περιοχή του νότιου Αιγαίου» αναθεωρήθηκε ως προς τον προϋπολογισμό τους σε 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών παραμένουν οι ίδιες, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Συγκεκριμένα, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει το κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της εταιρείας το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 2.000 ευρώ και μέγιστο 10.000 ευρώ.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από 10.000 ευρώ, η αντίστοιχη δημόσια χρηματοδότηση καθορίζεται σε 10.000,00 ευρώ, ενώ εάν το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 2000 ευρώ, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη διαδικασία.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 12/2/2020 στις 15:00. Μετά τη λήξη της προθεσμίας και του χρόνου ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.
Λάβετε υπόψη ότι ο αριθμός των εργαζομένων από τους δυνητικούς δικαιούχους δεν περιλαμβάνει ιδιοκτήτες επιχειρήσεων / συνεργάτες / μετόχους, εκπαιδευόμενους ή φοιτητές στην επαγγελματική κατάρτιση βάσει συμβολαίου επαγγελματικής κατάρτισης ή επαγγελματικής κατάρτισης.
Λεπτομερείς πληροφορίες και πληροφορίες θα παρέχονται από το EYD OP για την περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, στο e-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2281360819, Διευθύνων Σύμβουλος της Αγγελικής Παλαιολόγου, mailto: και από το ELANET, email: [email protected] Και στο τηλέφωνο 3-2130166100, η ​​Εκτελεστική Διευθύντρια Maria Purnara.
Για τεχνικά ζητήματα PSKE, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν με το HELPDESK (Γραφείο Υποστήριξης) που διευθύνεται από το Υπουργείο Άμυνας, τηλ: 210-7787940, [email protected] (Εργάσιμες ώρες 09:00 – 17:00).
Το πρόγραμμα “Al Jazeera” χρηματοδοτείται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

READ  Προαιρετική μείωση ενοικίασης, KAD για τον Οκτώβριο

Πελοπόννησος

Περίπου 1.600 επιχειρήσεις σε πέντε PE από την περιοχή της Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Δράσης 3.α.4 «Υποστήριξη για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την πανδημία Covid-19 στην Πελοπόννησο» στο Προαιρετικό Πρωτόκολλο. Πελοπόννησος 2014-2020, δημόσιες δαπάνες ύψους 40.000.000 ευρώ.
Ο Κυβερνήτης της Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας δήλωσε ότι το KAD για εταιρείες που επωφελούνται από αυτό το μέτρο προτάθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ισχύει για ολόκληρη τη χώρα, προσθέτοντας ότι η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με κριτήρια που δεν παραβιάζουν.
Υπενθυμίζουμε ότι με την Τρίτη Τροποποίηση στην παραπάνω Πρόσκληση για Δράση 3.α.4, υπογεγραμμένη από τον Επαρχιακό Διοικητή Π. Νίκα και δηλώθηκε από το Τμήμα Ειδικής Διοίκησης Πελοποννήσου (ΕΥΔΕΠ) Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών παρατάθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 (3μμ)..
Ο στόχος της δράσης είναι να παρέχει στοχευμένη δημόσια υποστήριξη για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής ρευστότητα στην αγορά για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19.
Σε αυτό το πλαίσιο, το μέτρο αυτό αφορά τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που πλήττονται από την επιδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σύμφωνα με τους ακόλουθους ορισμούς.
Η ενίσχυση θα χορηγηθεί στο προσωρινό πλαίσιο μέτρων κρατικής βοήθειας για τη στήριξη της οικονομίας λόγω του οικονομικού αντίκτυπου του COVID-19 και το μέτρο δεν προστίθεται στην κατώτατη γραμμή.
Μπορείτε να δείτε την τρίτη τροποποίηση αυτής της ενέργειας Εδώ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έως τις 4 Δεκεμβρίου, υποβάλετε προτάσεις για την υποστήριξη των ΜΜΕ και των μικρών επιχειρήσεων

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειακός Κυβερνήτης κ. Αλέξανδρος Κασρυμάνης, να ζητήσει προτάσεις χρηματοοικονομικής στήριξης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται από την επιδημία Covid-19 στην περιοχή της Ηπείρου εντός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 της Ηπείρου. Με βάση την απόφαση, ορίστηκε μια νέα προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Κρατικές Ενισχύσεις (www.ependyseis.gr/mis) στο Παρ 12/4/2020 στις 15.00.

READ  Εμβόλιο της Οξφόρδης: Το λάθος που το έκανε τόσο αποτελεσματικό

Ενεργές προσκλήσεις

σε ένα Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Έως 11/23/2020 (15:00 ώρες)

σε ένα Κρήτη: Έως τις 11/27/2020

σε ένα Πελοπόννησος: Έως 12/15/2020 (3:00 μ.μ.)

σε ένα Περιφέρεια Ηπείρου: Έως τις 12/4/2020 στις 15:00

σε ένα Περιφέρεια Αττικής: Έως 12/09/2020

σε ένα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Έως τις 3/18/2021

σε ένα Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Έως 12/2/2020 και 15:00

Έχει λήξει:

σε ένα Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας

σε ένα Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

σε ένα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

σε ένα Περιοχή των Ιονίων Νήσων

σε ένα Δυτική Ελλάδα

σε ένα Περιφέρεια Θεσσαλίας

Written By
More from Zareb Ghanem

Coronavirus: περισσότερες από 12.000.000 περιπτώσεις στην Ευρώπη και σχεδόν 300.000 θάνατοι παγκοσμίως

Περισσότερες από 12.000.000 περιπτώσεις Κορωνοϊός Και σχεδόν 300.000 θάνατοι καταγράφηκαν επίσημα στην...
Read More

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *