19 – AADE: Είναι τα αποδεκτά δικαιολογητικά για την απόδειξη φορολογητέου εισοδήματος από ξένες συντάξεις για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης μετά από πρόσκληση

σε μένα E.2183 / 2020 Λόγω των συνεπειών της επιδημίας Covid-19, έγγραφα που υποστηρίζουν την απόδειξη φορολογητέου εισοδήματος από ξένες συντάξεις γίνονται δεκτά κατά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων με πρόσκληση στη διασταύρωση ή μετά την έκδοση διοικητικού νόμου βάσει του ποιος είναι η φορολογική διοίκηση.

← Σύμφωνα με τις διατάξεις των Περιπτώσεων Δ και Ε και Υ από Παράγραφος 1 του άρθρου 14 Από4172/2013 Ο υπολογισμός του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις αποκλείει, μεταξύ άλλων, τις μειώσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, που επιβάλλονται από το νόμο, και τις ασφαλιστικές αμοιβές που καταβάλλει ο εργαζόμενος, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο υπέρ των επαγγελματικών κεφαλαίων που ορίζονται από το νόμο, εκτός από τα ασφάλιστρα που καταβάλλει ο εργαζόμενος ή Εργοδότης για λογαριασμό του υπαλλήλου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων (βλ. Επίσης DEAF 1118853 EX 2017 / 4.8.2017 Σειρά).

Με ΠΟΛ.1088 / 2015 Η απόφαση GGDE σχετικά με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014 είναι αποφασισμένη να καταβάλει το ποσό της αμοιβής ασφάλισης για την περίπτωση Δ. Παράγραφος 1 του άρθρου 14 Από 4172/2013 Στα ασφαλιστικά ταμεία του ασφαλιστή (για παράδειγμα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, συνταξιούχοι ή εργαζόμενοι για την ανάκτηση προηγούμενης υπηρεσίας που πληρώθηκε από αυτούς), απαιτείται το σχετικό πιστοποιητικό ή απόδειξη της ασφαλιστικής αρχής, όπου το ποσό της ασφάλισης είναι οι εισφορές των οποίων η πληρωμή είναι υποχρεωτική από το νόμο, επιπλέον Στο ποσό των εισφορών που καταβάλλονται σε περιπτώσεις εθελοντικής ασφάλισης στα κεφάλαια που ορίζονται από το νόμο, ξεχωριστά από οποιαδήποτε άλλα ποσά για καθυστερημένη πληρωμή εισφορών ΠΟΛ.1088 / 2015 Απόφαση GGDE).

READ  Αναδρομική: Κλείστηκε λόγω τεχνικού προβλήματος στο DIAS - Newsbomb - Ειδήσεις

→ Συγκεκριμένα, βάσει στοιχείων ξένων συντάξεων για τη φορολογική χρήση 2014, που διατίθενται στη φορολογική διοίκηση, μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις παρέχοντας σχετικά φορολογικά στοιχεία και έγγραφα που υποστηρίζουν την παράγραφο 2 του E.2183 / 2020. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας COVID-19, πολλοί από αυτούς ανέφεραν δυσκολία στη συλλογή των δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω. Για το λόγο αυτό και δεδομένης της προαναφερθείσας δυσκολίας, αυτές οι δηλώσεις θα παραληφθούν ακόμη και αν δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τη στιγμή της υποβολής τους, εάν ο φορολογούμενος υποβάλει υπεύθυνη δήλωση που δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να παράσχει το σχετικό πιστοποιητικό, λόγω του γεγονότος ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες στο εξωτερικό έχουν ανασταλεί ή περιορίζονται στην εργασία τους Λόγω των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, θα αναλάβει την υποχρέωση να παράσχει τη σχετική πιστοποίηση το συντομότερο δυνατό.

Έτσι, κατ ‘εξαίρεση, γίνεται αποδεκτό ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε κατάλληλο δικαιολογητικό για τον προσδιορισμό του τελικού φορολογητέου ποσού μιας ξένης σύνταξης, όπως ένα αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο καταβάλλεται η σύνταξη από το ξένο ασφαλιστικό ίδρυμα. .

Έχει επίσης διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει δήλωση στην οποία τα δηλωθέντα ποσά αντιστοιχούν στα ποσά που αναφέρονται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνονται από τη φορολογική διοίκηση, δεν απαιτούνται δικαιολογητικά.

Τέλος, αναφέρεται ότι σε περίπτωση που οι προαναφερθέντες φορολογούμενοι δεν εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις εντός της καθορισμένης περιόδου, θα εκδοθεί διοικητική φορολογική απόφαση βάσει των δεδομένων που διαθέτει η φορολογική αρχή, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει η αρμόδια αρχή.
E.2162 / 2020 εγκύκλιος.

READ  Αίτημα για μεταφορά της ημερομηνίας προπληρωμής με επιστροφή χρημάτων 3
Written By
More from Zareb Ghanem

Φέτος διακοπές χωρίς οικογένεια ή πάρτι

Στο στάδιο αξιολόγησης για όλους Επιδημιολογικά δεδομένα Είναι η κυβέρνηση, υπό το...
Read More

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *