Retirees Retro 2020 – Πρακτικό με 10 πόντους για ενημέρωση.

Γιώργος Χριστόπουλος: Συνταξιούχος Αναδρομική 2020 – Πρακτικό με 10 πόντους που πρέπει να ενημερωθείτε.

1. Πότε θα πληρωθούν: Κατά τη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου με τις συντάξεις Νοεμβρίου, σε συνδυασμό με την πληρωμή των κύριων συντάξεων, δηλαδή, στο τέλος Οκτωβρίου και ιδίως από την Παρασκευή 23 του μήνα. (Θα υπάρχει ένα ξεχωριστό εικονίδιο, ώστε όλοι να γνωρίζουν τι λαμβάνουν.)

2. Αριθμοί:

– 750.000 συνταξιούχοι από τον ιδιωτικό τομέα: 11 μήνες (από δύο κλίμακες: μείωση 12% στο κύριο συνταξιοδοτικό τμήμα που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ – νόμος 4051/2012 Μείωση της κύριας σύνταξης κατά κλίμακα 5%, 10%, 15% και 20% για τα σωρευτικά ποσά των 1000 ευρώ, 1500, 2000 και 3000 στις κύριες και βοηθητικές ομάδες, αντίστοιχα.4051/2012 Και ν.4093/2012).

– 350.000 γενικοί συνταξιούχοι: 11 μήνες (από το “ψαλίδι”: 5%, 10%, 15%, 20% για τα σωρευτικά ποσά των 1.000, 1.500, 2.000 και 3.000 ευρώ σε ένα σημαντικό και βοηθητικό ποσό αντίστοιχα.4093/2012).
1,4 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά.
892 εκατομμύρια ευρώ: συνταξιούχοι από τον ιδιωτικό τομέα και
496 εκατομμύρια ευρώ: γενικοί συνταξιούχοι.

3. Για πόσο καιρό:

Για την περίοδο από 11 Ιουνίου 2015 έως 13 Μαΐου 2016 (αυτές είναι οι αντισυνταγματικές περικοπές των έντεκα μηνών που μεσολαβούν μεταξύ της προηγούμενης απόφασης του Κώδικα Κανόνων και της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα του Catrogallus – 4387 Επίσημη Εφημερίδα 85 / 12.5.2012)


4. Θα είναι δύο ταχύτητες:

Οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα θα αποζημιωθούν για το ποσό των δύο αντισυνταγματικών περικοπών (από τους νόμους 4093 και 4051 του 2012), ενώ
Οι κρατικοί συνταξιούχοι θα αποζημιώνονται για αντισυνταγματικές παρακρατήσεις (από το Νόμο 4093 του 2012).
(Σημείωση λόγω της διαφορετικής απόφασης που εξέδωσε η Επιτροπή Διαιτησίας και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τη συνταγματικότητα του νόμου 4051 του 2012).


5- Ποσά σύμφωνα με τις συνολικές συντάξεις για το έτος 2012:

• Περίπου 550 ευρώ συνολικά συντάξεις 1.000 – 1.100
• Περίπου 800 ευρώ συνολικές συντάξεις 1.100 – 1.500 ευρώ
• Περίπου 2.600 ευρώ συνολικά συντάξεις 1.500 – 2.000 ευρώ
• Περίπου 5.500 ευρώ συνολικά συντάξεις από 2.000 έως 3.000 ευρώ
• Υπάρχουν επίσης μεγαλύτερα ποσά, που πλησιάζουν ή ξεπερνούν τα 7.000 ευρώ, που σχετίζονται κυρίως με συνταξιούχους των οποίων η συνολική σύνταξη ήταν μεγαλύτερη από 3.000 ευρώ το 2012. (Για παράδειγμα, διπλοί συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο ή περισσότερες κύριες συντάξεις, όπως χήρα και γήρας, ή δύο ηλικιωμένοι) Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας κ.λπ., καθώς και συνταξιούχοι από το IKA και το DEKO – Τράπεζες και Κράτος που είχαν πολύ υψηλές και πολύ υψηλές συντάξεις το 2012).

READ  Ινδοί μετανάστες που έγιναν Trump δισεκατομμυριούχοι και «συγκάτοικοι»


6. Σύγκριση – οι ιδιωτικοί συνταξιούχοι κέρδισαν:

Παράδειγμα: Ένας συνταξιούχος του ΙΚΑ με κύρια σύνταξη 1.500 ευρώ θα πάρει περίπου 3.800 ευρώ, ενώ ένας γενικός συνταξιούχος θα πάρει περίπου 3.100.
Ένας συνταξιούχος του ΙΚΑ που λαμβάνει κύρια σύνταξη 1.800 ευρώ θα πάρει περίπου 4.700 ευρώ, ενώ το κράτος θα λάβει 3.500 ευρώ.

7. Οι κληρονόμοι θα λάβουν επίσης αναδρομικά:
Ο συνταξιούχος θα πρέπει να είναι ζωντανός κατά τη διάρκεια των κρίσιμων 11 μηνών Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 (αλλά πέθανε αργότερα.


8. Μια ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα:

Το Υπουργείο μελετά τη λύση για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι νόμιμοι κληρονόμοι θα υποβάλλουν αιτήματα – δεδομένα υπεύθυνα για τη συλλογή της αναδρομικής επίδρασης που οφείλονται σε αυτά, ανάλογα με το δικαίωμα να κληρονομήσουν.

9 – Αυξήσεις και κριτικές που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου και του άγχους του Βρουτσή:
Εκτός από τα προαναφερθέντα αναδρομικά ποσά των 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία, όπως είπαμε, θα καταβληθούν από τις 23 Οκτωβρίου με την καταβολή συντάξεων τον Νοέμβριο, υπάρχουν τρεις κατηγορίες αυξήσεων και αναδρομικών γεγονότων που προκύπτουν από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση Βρούτσι (Ν. 4670/2020Επίσημη Εφημερίδα A 43 / 28.02.2020):

Πρώτη περίπτωση:

Αφορά σημαντικές συντάξεις που βασίζονται σε νέα βελτιωμένα ποσοστά αντικατάστασης παλαιών και νέων συνταξιούχων (περίπου 190.000) που έχουν συμπληρώσει περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης (αναδρομικά τουλάχιστον 14 μήνες από τον Οκτώβριο του 2019, όταν εκδόθηκε η σχετική απόφαση του Συμβουλίου Αριστείας). Μέση αύξηση σε 5% – 6% ή 70 έως 80 € ανά μήνα. Νέοι συνταξιούχοι (δηλαδή λαμβάνουν σύνταξη με ασφάλιση για περίοδο 30 ετών και άνω μετά τις 13 Μαΐου 2016 – Διατάξεις του νόμου Catrogallus – Ν. 4387/2016) Θα λάβουν την πλήρη αύξηση, ενώ όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα λάβουν την αύξηση πάνω από το ποσό της προσωπικής τους διαφοράς. Με βάση τα παραδείγματα του Υπουργείου Εργασίας, οι συνταξιούχοι που έχουν εξασφαλίσει 40 χρόνια ασφάλισης και συνταξιοδοτικό μισθό 35.000 ευρώ το μήνα θα λάβουν μέγιστη μηνιαία αύξηση 252 ευρώ (11,8%).

Η δεύτερη περίπτωση:

Αυτό σχετίζεται με το νέο καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων μετά τη μείωση της «ποινής» σε 30%, αντί του 60% που είχε καθοριστεί στο προηγούμενο σύστημα. Εδώ οι αυξήσεις από τον επόμενο μήνα θα είναι 75% και αναδρομικά, κάτι που θα αφορά τις συντάξεις του Μαρτίου 2020 και μετά, ως νέο μέτρο του νόμου. 4670/2020 (Frutsi Law), σε ισχύ από τα τέλη Φεβρουαρίου.

READ  Ασφάλιση: Ισχύει για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού από τη Δευτέρα

Τρίτη περίπτωση:
Αφορά όλες τις προσωρινές συντάξεις στις οποίες υπέβαλαν αίτηση οι δικαιούχοι στις 13 Μαΐου 2016 και η τελική σύνταξή τους δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
(Σημειώστε εδώ ότι οι αυξήσεις θα ανέρχονται σε 280 ευρώ το μήνα και αναδρομικά από 1.150 ευρώ σε 6.910 ευρώ που καταβλήθηκαν τον Νοέμβριο.)
Αναφέρεται ότι η προσωρινή σύνταξη συνταξιοδότησης στα χρήματα των εργαζομένων ανέρχεται στο 80% του μέσου μισθού για το τελευταίο έτος, αντί του 50% που υπολογίστηκε στις αιτήσεις της 5/13/2016.

Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, αυξάνεται στο 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος για τους τελευταίους 12 μήνες, αντί του 50% που υπολογίστηκε στα αιτήματα από τις 5/13/2016.


10. Φόροι και άλλες σημαντικές πληροφορίες:

Ο νόμος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 4734/2020
Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις προβλέψεις για την καταβολή των ποσών μείωσης των συντάξεων (σχετικά άρθρα 33 έως 34).


10.1 Πληρωμή εκπτώσεων από κρατική σύνταξη και NPDD

Αφορά την περίοδο από 11 Ιουνίου 2015 έως τη δημοσίευση του Ν. 4387/2016 Επίσημη Εφημερίδα AI85 / 12.5.2012). Πληρώνεται χωρίς τόκους στους δικαιούχους.
Τα ποσά που καταβάλλονται δεν είναι διαθέσιμα και δεν είναι εγγυημένα στα χέρια του κράτους ή τρίτων, λόγω μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε γενική ή ειδική πρόβλεψη, δεν είναι υποχρεωτικά και αντισταθμίζονται από χρεώσεις που έχουν πιστοποιηθεί στη φορολογική διοίκηση και το κράτος γενικότερα, δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ή πιστωτικά ιδρύματα.
Κανένας φόρος δεν παρακρατείται κατά την πληρωμή των ποσών (δηλαδή οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 60 του νόμου δεν θα λειτουργήσουν. 4172/2013, Ούτε παρακρατώντας συνεισφορά ιδιωτικής αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013).
Με αυτά τα ποσά που καταβάλλονται, οι αξιώσεις των συνταξιούχων της κυβέρνησης για ποσά που αντιστοιχούν σε μειώσεις, μειώσεις, ακυρώσεις κύριων και επιπρόσθετων συντάξεων, επιδόματα διακοπών, Χριστούγεννα και Πάσχα (που προβλέπονται από το νόμο) παραιτούνται. 4093/2012Για την περίοδο από 11 Ιουνίου 2015 έως τη δημοσίευση του Ν. 4387/2016 (12.05.2016)
Ωστόσο, αξιώσεις που υπερβαίνουν το ποσό που καταβλήθηκε για αγωγές που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, κατά τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου (08.10.2020), εξακολουθούν να ισχύουν.
Κερδίζοντας τις διατάξεις του νόμου (ισχύει παρακάτω) και τους υπαλλήλους των τοπικών αρχών. Το NPDD διέπεται από το ίδιο συνταξιοδοτικό σύστημα για τους δημόσιους υπαλλήλους, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το κράτος ή τους συναφείς φορείς, καθώς και από υπαλλήλους ελληνικών σιδηροδρόμων και υπαλλήλους ασφαλιστικών ταμείων για υπαλλήλους σιδηροδρομικών δικτύων, που τους διέπουν. 3395/1955 (276 μ.Χ.)

READ  Coronaius: Η χθεσινή «έκρηξη» θυμίζει την αρχή του «δεύτερου κύματος»

10.2 Πληρωμή περικοπών από τον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 34)

Αφορά την περίοδο από 11 Ιουνίου 2015 έως τη δημοσίευση του Ν. 4387/2016 (12.05.2016).
Πληρώνεται χωρίς τόκους στους δικαιούχους,
Τα ποσά που καταβάλλονται δεν είναι διαθέσιμα και δεν είναι εγγυημένα στα χέρια του κράτους ή τρίτων, λόγω μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε γενική ή ειδική πρόβλεψη, δεν είναι υποχρεωτικά και αντισταθμίζονται από χρεώσεις που έχουν πιστοποιηθεί στη φορολογική διοίκηση και το κράτος γενικότερα, δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ή πιστωτικά ιδρύματα.
Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου και κοινή συνεισφορά κατά την πληρωμή των ποσών (δηλαδή οι σχετικές διατάξεις του Άρθρου 60 του Νόμου δεν θα λειτουργήσουν. 4172/2013, Ούτε παράγραφος 6 του άρθρου 43α του ν. 4172/2013).
Με την καταβολή αυτών των ποσών, οι αξιώσεις των ιδιωτικών συνταξιούχων για τα ποσά που αντιστοιχούν στις μειώσεις και μειώσεις, την ακύρωση των κύριων και επιπρόσθετων συντάξεων, των επιδομάτων διακοπών, των Χριστουγέννων και του Πάσχα (που ορίζονται από το νόμο) 4051/2012 Και το 4093/2012Για την περίοδο από 11 Ιουνίου 2015 έως τη δημοσίευση του Ν. 4387/2016 (12.05.2016)
Ωστόσο, αξιώσεις που υπερβαίνουν το ποσό που καταβλήθηκε για αγωγές που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, κατά τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου (08.10.2020), εξακολουθούν να ισχύουν.

* Ο Γιώργος Χριστόπουλος είναι τεχνικός φόρου – οικονομικό μέλος του “The Mental Group Γ. Χριστόπουλος και Συνεργάτες”, συγγραφέας φορολογικής βοήθειας, εκπρόσωπος και PR στο POFEE, επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας της EFEEA και καθηγητής φορολογίας του ΤΕΙ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]

Written By
More from Zareb Ghanem

ΟΠΕΚ: Πότε θα καταβληθεί το επίδομα τέκνου;

Αυτή είναι η έκτη και τελευταία δόση του 2020 για Επίδομα τέκνου...
Read More

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *